Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com

Winellska skolan

 

Winellska skolan har i enlighet med myndighetsbeslut övergått till distansundervisning under perioden 18.3 till 13.4.2020. Information om arrangemangen har skickats till vårdnadshavarna via Wilma.

Elever i ÅK4, 7 och 8 uppmanas ta hem sina personliga datorer. Eleverna i ÅK6 uppmanas hämta sina personliga datorer som nu kommit. Eleverna i ÅK5 och 9 som inte har tillgång till dator hemma för skoljobb bereds möjlighet att låna hem av skolans bärbara datorer så långt våra datorer räcker.

Hemmabruk förutsätter ett undertecknat användningsavtal. De hittas via länkarna nedan. Om ni inte har möjlighet att hämta datorn onsdagen 18.3 så kom överens med IT-ansvarige Christian Lupander om hur och när den kan hämtas. Han nås bäst via Wilma.

Avtal för ÅK3ÅK4, ÅK5, ÅK6 och ÅK9

Winellska skolan är en sammanhållen grundskola för elever i årskurserna 1-9. I skolan går drygt 740 elever. Dessutom verkar tre förskolgrupper i anslutning till skolan. Sammanlagt arbetar drygt 65 lärare och ett femtontal assistenter i Winellska skolan. I skolan ordnas eftermiddagsverksamhet (eftis).

 

Ett ledmotiv för Winellska skolan är att erbjuda varje elev en så ändamålsenlig undervisning som möjligt. Därför är våra arrangemang flexibla. Förutom grupper inom allmänundervisningen erbjuder vi även smågruppsundervisning och flexibel grundläggande utbildning i årskurs 9 (den s.k. J-klassen). All svenskspråkig specialundervisning koordineras från Winellska skolan.

 

I anslutning till Winellska skolan fungerar Kyrkslätts svenska resurscentrum.

 

Skolan erbjuder klubbverksamhet samt ordnar ledd rastverksamhet för samtliga elever.

 

Vi arbetar nära Kyrkslätts centrum, men ändå i en naturnära miljö där vi i undervisningen kan utnyttja vår närmiljö. Vi har dessutom nära till idrottsparken med bl.a. is- och simhall.

 

 

Målsättning

 

Vår målsättning är att skapa en finlandssvensk identitet för våra elever och därför betonar vi i all vår verksamhet vikten av ett starkt svenskt modersmål. Samtidigt erbjuder vi de tvåspråkiga eleverna en modersmålsinriktad undervisning i finska för att tillgodose deras behov. Förutom att ge eleverna goda baskunskaper och färdigheter, arbetar vi för att stärka elevernas självförtroende. Vi vill också lära dem att ta ansvar för sig själva, visa hänsyn och respekt för sina medmänniskor och sin omgivning. Dessutom arbetar vi aktivt för att eleverna skall vara motiverade, ha goda arbetsvanor och trivas i sin skola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan