top of page

Välkommen till Winellska skolans hemsida! 

Winellska skolan är en sammanhållen grundskola för elever i årskurserna 1-9. I skolan går ca 720 elever. Sammanlagt arbetar 70 lärare och ett femtontal skolgångshandledare i Winellska skolan. I skolan ordnas både morgon- och eftermiddagsverksamhet (mornis & eftis).

stafett.png
bottom of page