Välkomna till Winellska skolans eftis!

I eftis går elever i årskurserna 1-2.

Tider

Eftis börjar varje dag den tid då eleverna i årskurserna 1-2 slutar sin skoldag, dvs. kl. 13. Eftis stänger kl. 17.00.

Personal och kontakt

Telefonnumret till eftis är 040 126 9596.

Malin Sundström

Marina Bagger

Therese Mannila

Mia Ahonen

Maria Lipponen

Alex Vaahtoranta

Wanja Bollström

Matilda Peitsaro

Annika Kempe

 

Ansvariga eftisledare: Malin Sundström, tel: 040 1269258, malin.sundstrom@edu.kirkkonummi.fi och Marina Bagger marina.bagger@edu.kirkkonummi.fi (i ärenden som gäller eftisets verksamhet eller dylikt. Närvaro- och frånvaroanmälningar görs till eftistelefonen, nr. 040 1269596).

 

Utrymmen

 

Eftis verkar i nedre våningen av paviljong 2 i klassrum 312. Dessutom kan vi vissa dagar använda skolans andra utrymmen vid behov som gymnastiksalar eller andra skolutrymmen.

 

Aktiviteter

Vi strävar efter att röra på oss mycket och vara mycket ute. I år kommer vi åtminstone att kunna erbjuda:

olika ledda lekar och spel

olika bollspel (ute och i gymnastiksalen)

pyssel

fri lek

hjälp med läxläsning

skogsutfärder

 

Frånvaro

Då barnet inte kommer till eftis pga. sjukdom eller annan orsak skall detta meddelas skilt till eftis. Man kan ringa (efter kl. 13) eller sätta ett sms till 040 126 9596.

Information

Vid behov skickar vi hem infobrev från eftis med eleverna. Dessutom har vi en Facebook-grupp (Winellska skolans eftis) där vi berättar om sådant som vi gjort och kommer att göra på eftis (vi publicerar inga sådana foton på elever där de går att känna igen).

Under läsåret skickar vi även några infobrev via Helmi.

 

Om ni har frågor gällande eftisverksamheten kan ni kontakta Malin Sundström per telefon eller per e-post malin.sundstrom@edu.kirkkonummi.fi.

Om ärendet gäller ansökan eller uppsägning av eftisplatsen eller frågor om avgifter o. dyl. får man gärna kontakta Kaisa Ojanen på Kyrkslätt kommun, som sköter dylika ärenden.

Mornis

Mornis ordnas för elever i åk 1 och 2.

Vi håller till i Paviljong 2 på nedre våningen i "eftisrummet" mellan sju och nio på morgonen.

Klockan 7.50 går vi och äter morgonmål i matsalen.

Personal

Mia Ahonen

Therese Mannila

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com