GEMENSAM ANSÖKAN

Aktuell information på www.studieinfo.fi

Presentationen från GEA-infotillfället 2.12.2019

Presentationen från föräldramötet 17.9.2019

Utbildningsstyrelsens brev om GEA 2020 till vårdnadshavare

Tidtabell för den gemensamma ansökan till andra stadiet våren 2020:

18.2-10.3  Ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning

11.3-1.4    Ansökan till specialyrkesläroanstalter (inkl. deras VALMA och TELMA)

19.5-21.7  Ansökan till förberedande utbildning (10:e klass, VALMA)

11.6          Antagningsresultaten publiceras

                 Läroanstalten meddelar om antagningsresultatet

                 Sökande får e-post med antagningsresultat och möjlighet att bekräfta sin                           studieplats elektroniskt

25.6          Studerande bekräftar sin studieplats senast

 

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning pågår kontinuerligt

 

________________________________________________

I skolan ges eleverna handledning i hur man ansöker via GEA. Eleverna i åk 9 har ett individuellt handledningssamtal med studiehandledaren gällande kommande studieval. Om vårdnadshavarna önskar kan också ett ytterligare samtal ordnas tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Video - hur söka utbildningar i studieinfo

 

Video- hur fylla i ansökan i studieinfo

 

Informationsöverföringsblankett till II stadiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com