Helmi - systemet

 

Helmi är ett elevförvaltningssystem som fungerar som kontakt mellan skolan och hemmet.


Vi hoppas att vi genom att använda Helmi ytterligare skall kunna effektivera informationsgången mellan hemmen och skolan.

Via Helmi kontakthäftet kommer skolan / klasslärare / klassföreståndaren att skicka meddelanden till enskilda elever, enskilda klassers elever eller alla elever i hela skolan. Även vårdnadshavarna kan via Helmi skicka meddelanden till klassläraren / klassföreståndaren.

Vidare kan vårdnadshavarna följa upp elevens närvaro samt följa med ifall eleven fått anteckningar av olika slag, t.ex. förseningar, ogjorda hemuppgifter, störande uppförande. Vårdnadshavarna kan också se provvitsorden i Helmi.

Den svenska versionen av systemet innehåller ännu eventuellt språkliga brister, men skolan arbetar tillsammans med leverantören och rättar till felaktigheterna an efter.

Nya vårdnadshavare får inloggningsuppgifter hem i ett slutet kuvert med eleverna. Dessa uppgifter är enbart menade för vårdnadshavarna! 

Till Helmi-systemet kommer man via Helmis websida eller via länken här. Där finns även svar på vanliga frågor angående systemet.

Vid ytterligare problem eller frågor kan man kontakta skolsekreterare Tina Rytkölä per e-post (fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com