Kontaktuppgifter och personal

Skolans adress: Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Telefon:

09-878 6279 rektor Kristiina Koli

09-276 5240 biträdande rektor Rasmus Lindqvist

040-126 9352 skolsekreterare Githa Månsson

040-658 4149 skolsekreterare Paula Eriksson

040-524 1836 It-stöd Christian Lupander

040-126 9410 lärarrum

040-126 9354 lärarrum

040-126 9364 speciallärare Lotta Bäck

040-1269901 speciallärare Anna Dannbäck

040-126 9362 specialklasslärare Jan Dahlström

040-126 9592 speciallärare Annmarie Degerholm

050-577 4767 speciallärare Siv Enberg

040-126 9370 specialklasslärare Therese Haglund-Hiltunen

040-126 9881 Speciallärare Maria Klemetz

040-126 9365 speciallärare Ninni Niiranen

040-126 9367 specialklasslärare Ulrica Nygård

040-126 9369 specialklasslärare Catarina Malmsten

040-1269882 speciallärare Maj-Len Sundholm

0400-267 391 specialklasslärare Lisbeth Översti

050-577 4766 elevhandledare Beata Nilsson

050-414 0674 elevhandledare Lillemor Sannholm

040-729 0523 skolkurator Jessica Hellman

040-729 0524 skolpsykolog Helena Björkqvist

040-1269743 skolpsykolog Jenny Selenius

050-310 7068 skolhälsovårdare Marica Hellström

040-126 9145 skolhälsovårdare Antonina Carlberg

050-5774988 skolhälsovårdare Eva Gyllenbögel-Lindberg

040-126 9274 kökschef Ing-Marie Lostedt

040-126 9275 köket

040-568 9924 vaktmästare Sirpa Puurunen kl. 7.30-15.30

040-585 9617 vaktmästare Kasper Kemppainen kl.11.00-18.00

050-310 6910 kvällsvaktmästare kl. 17.30-22.00

e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

NYTT:

Klasslärarna i åk 1 mobil: 040-685 0538

Klasslärarna i åk 2 mobil: 040-685 0709

Klasslärarna i åk 3 mobil: 040-685 0706

Klasslärarna i åk 4 mobil: 040-685 0902

Klasslärarna i åk 5 mobil: 040-685 0553

Klasslärarna i åk 6 mobil: 040-685 0293

 


Ärenden som är gemensamma för de svenska skolorna i Kyrkslätt sköts av skolkansliet.
Chef för svensk dagvård och utbildning är Mikael Flemmich tel. 040-733 0264.
Direktör för bildningsväsendet Hannele Kujala tel. 040-505 1015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com