NYTTIGA ADRESSER PÅ NÄTET:

 

www.studieinfo.fi


Utbildningsstyrelsens sidor med all den information du behöver då du söker till utbildning (information om utbildningen på olika nivåer, bransch- och examensbeskrivningar, utbildningsutbud, antagningsgrunder, inträdeskrav).

 

 

www.ammattinetti.fi


Yrkesinfo är en nättjänst som är till för att kunna jämföra yrken och yrkesområden. Här hittar du bl.a. beskrivningar på yrken och yrkesområden, yrkesintervjuer och berättelser ur arbetslivet. Sidorna produceras av arbetskraftsförvaltningen.

 

 

www.mol.fi/avo


AVO är ett yrkesvalsprogram. Det är avsett speciellt för dig som funderar på yrkes- och utbildningsvalet med grundskola eller gymnasium som grund. Med AVO:s hjälp kan du själv kartlägga dina intressen och egenskaper och finna ut vad du önskar av ditt framtida yrke
AVO har uppgifter om närmare 300 yrken och den utbildning som leder till dessa yrken 
AVO väljer inte för dig, men ger många tips inför dina val!

 

 

http://kunkoululoppuu.fi/duunikone/


Duunikone är ett lättsammare yrkesvalstest som hjälper dig fundera på yrkesval efter grundskola eller gymnasium.

 

www.cimo.fi
Studier utomlands. Centret för internationellt utbyte. CIMOs webbtjänst www.maailmalle.net är avsedd för dig som är intresserad av att studera eller arbeta utomlands.

 

www.yrkeskunnande.com
Information om yrkesutbildning

 

www.ylioppilastutkinto.fi
Information om studentexamen

 

www.folkhogskolor.fi

Information om folkhögskolornas utbildning.

 

www.oppisopimus.net
Information om läroavtal

 

www.fpa.fi

Studiestöd och skolresestöd

 

 

Skolors hemsidor

 

Yrkesutbildning

 

Axxell

Prakticum

Solvalla Idrottsinstitut

 

 

Gymnasieutbildning

 

Kyrkslätts gymnasium

Mattlidens gymnasium (IB + allmän)

Gymnasiet Grankulla samskola

Virkby gymnasium

Brändö gymnasium

Gymnasiet Lärkan

Tölö gymnasium

Ekenäs gymnasium

Karis-Billnäs gymnasium

Hangö gymnasium

 

 

Tionde klassen

 

Lagstads skola i Esbo

Västra Nylands folkhögskola i Karis

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com