Läsordningar, infoblad och blanketter

Infobladet 2019-2020 hittas här!

[Elevkalender 2019-2020][Elevkalenderns veckodel]

Nedan hittar du blanketter i pdf-format.

Ny elev 2020

Anhållan om anteckningen Godkänd i B2-språk

 

[Anhållan om frånvaro] [Bilaga till anhållan om frånvaro]

[Byte av tillvalsämne] [elev i främmande distrikt 2019]

Rese- och måltidskostnader PRAO

Bilaga till rese- och måltidskostnader PRAO


[Mediatillstånd] [Hem och Skola ansökan]

[Ansökan om användande av skollokal]

 

[Tillvalsblankett]

Ansökan till J-klassen

Anmälan om specialdiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com