top of page

Förhandsinfo: Läs- och lovtider 2023-2024

Läs- och lovtider 2023-2024:

  • Skolan börjar torsdag 10.8.2023, höstterminen är 10.8.2023–22.12.2023.

  • höstlov 16.10.2023–20.10.2023 (vecka 42)

  • jullov 23.12.2023–7.1.2024

  • Vårterminen är 8.1.2024–1.6.2024.

  • sportlov 19.2.2024–23.2.2024 (vecka 8)

  • skolan slutar lördag 1.6.2024

Senaste inlägg

Visa alla

Infobladet för hösten 2023 finns nu här på hemsidan under fliken Läsåret -> Infoblad 2023. Observera att bl.a. rastreglerna är under uppdatering p.g.a. att ladugårdsbackens rastområde förnyas under hö

Nästa läsår börjar torsdag 10.8.2023 kl. 9.00. Schema och infobladet för hösten 2023 publiceras efter den 1 augusti. Skolans lovtider läsåret 2023-2024 Höstlov 16.10 - 22.10.2023 Självständighetsdag

Årsberättelsen för 2022-23 hittar du här. Läsåret 2023-24 inleds den 10 augusti 2023 kl. 9.00. Schema och infobladet för hösten 2023 publiceras efter den 1 augusti. Glad sommar!

bottom of page