top of page

FAQ om elevernas personliga datorer

Eleverna i årskurs sju har fått personliga elevdatorer för att användas som verktyg för skolarbete. Skolan har fått frågor av vårdnadshavare som vi svarar på här på hemsidan. Ni får gärna kontakta oss om ni undrar över något.  

  • Datorerna har en standardgaranti på 1 år. Är en förlängd garanti på 3 år skaffad till elevernas datorer? Hur sköts eventuell garantiservice? Förväntas eleverna själv föra datorn på service vid behov, eller sköts detta via kommunen?

Om Chromebooken behöver service ger eleven den till skolans IT-stöd som skickar den vidare. Eleven får en annan motsvarande Chromebook till förfogande.

  • Vem ansvarar för uppehåll, uppdateringar och service av datorerna? Och när/hur sker det? Datorer som inte blir regelbundet uppdaterade och servade, kan lätt föra med sig problem för användarna. Samma sak kan gälla om uppdateringar inte laddas ner under en längre tid.

Kommunens IT-avdelning. Uppdatering sköts centralt via Google Admin. Uppdateringarna nedladdas och installeras automatiskt men men är utspridda över ca en vecka för att inte belasta skolans nät för mycket.

  • Jag antar att datorerna är leasade? Om de är leasade, borde datorerna ha en försäkring (i varje fall de leasingbolag har samarbetat med kräver försäkring för leasade datorer). Är datorerna försäkrade? Om de är, vilka är reglerna och eventuell självrisk? Vad gäller om datorn tas hem och en skada sker under fritiden? Vem sköter skadeanmälan? Vem står för självrisken?

Kommunens IT-avdelning har valt att köpa och inte leasa Chromebookarna. De är inte försäkrade. Det valen hade skolan inget att göra med. Om Chromebooken tas hem och skadas/försvinner under fritiden så ansvarar eleven för det. Skadan/försvinnandet bör naturligvis omgående anmälas till skolan.

  • Vad händer om datorn går sönder eller är på service? Får eleven en reservdator för den tid den egna datorn är på service?

Se svar på fråga 1

  • Lovlappen nämner att programmet inte får tas bort. Vilket program hänvisar ni till? Min fråga jag skickade på tisdagen per Helmi har jag tyvärr inte ännu fått svar på. Den frågan är avgörande när det gäller om eleven får ta hem datorn. Min fråga är: installeras det licensbaserade produkter på kommunens datorer eller är alla program/appar tillgängliga att installera på privat dator? Svaren på ovanstående frågor avgör om eleven kan jobba hemifrån med skolarbetet på privat dator eller om eleven är tvungen att få lov att ta hem kommunens dator för att klara skolarbetet.

Till elevens användarkontofornamn.mellannamn.efternamn@edu.kirkkonummi.fi hör rätten att installera och registrera 5 kopior av MS Office 365 samt att registrera ett obegränsat antal av Office-apparna för Android eller IOS. GSuite-verktygen är också tillgängliga men utan antalsbegränsningar. Alla dessa verktyg kan installeras hemma och användas för skolarbete.

  • Vem ansvarar för skador som sker under skoltid? Tex om datorn faller i golvet eller om hörlurarna går sönder?

Vanligt slitage och klara misstag läggs inte eleven till last, lika litet som med annan skolutrustning. Grov vårdslöshet kan medföra ansvar.

  • Ni nämner på lovlappen att ”enheten ska användas i enlighet med lagen, god praxis, skolans ordningsregler och användarvillkor.” Vilka lagar syftas till i det här sammanhanget? Vilka är skolans ordningsregler och användarvillkor för användning av IT produkterna eleven får till sitt förfogande? Var kan jag se dessa dokument?

Finlands lag till tillämpbara delar. Skolans ordningsregler finns bl.a. i elevkalendern s. 124-125.

  • På lovlappen nämner ni att lagen för skadestånd gäller. Läste igenom skadeståndslagen på Finlex https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412 . Elevens ålder och utvecklingsgrad är diffusa begrepp – vem/vad avgör vad som gäller för en högstadie-elev? Vem avgör vad som räknas som avsiktligt? Förstod jag rätt att det här gäller bara om datorn tas hem?

Frågan måste avgöras separat i varje enskilt fall på samma sätt som alla andra händelser i skolan där ett eventuellt skadeståndsansvar kan realiseras.

  • Hörlurarna – förväntas de hålla i 3 år?

Vi förväntar oss att de gör det vid vanlig vettig hantering. De hörlurar som nu finns till elevernas förfogande i skolan har i snitt en längre livstid än så.Hörlurarna kommer inte att återanvändas.

Senaste inlägg

Visa alla

Vårfest åk 1-6 och åk 7-9 lördag 1.6.2024

Bästa elever, vårdnadshavare samt personal, Detta läsår firar vi våravslutningar i Winellska skolan enligt följande: Lördagen den 1.6.2024 kl. 8.00-9.00 firar eleverna i årskurserna 1–6 våravslutning

Tillval åk 8 och 9

Broschyren för tillvalen åk 8 och 9 (2024-25) finns nu här på hemsidan: https://www.winellskaskolan.fi/tillval-ak89 Valen sker på våren i åk 7 och 8.

Tillval åk 7

Broschyren för tillvalen åk 7 (2024-25) finns nu här på hemsidan: https://www.winellskaskolan.fi/tillval-ak7 Valen sker på våren i åk 6.

Comments


bottom of page