top of page

Mellanrapport om den kommande lösningen med ersättande lokaler för de högre årskurserna i Winellska

Lösningen med ersättande lokaler för de högre årskurserna i Winellska skolan och de högre årskurserna i språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu håller på att preciseras. Avsikten är att ordna ersättande lokaler i Kirkkonummen Ostari och i Kirkkoharjun koulus lokaler. För närvarande pågår planeringen av arbetena med ändring av lokalerna i Kirkkonummen Ostari. Likaså utreds de reparationsarbeten som specialutrymmena i Kirkkoharjun koulu kräver. Tidtabellen för att dessa arbetsfaser ska bli färdiga och för att byggnadsentreprenaden i GWP-projektet ska börja påverkar när det blir möjligt att flytta till ersättande lokaler.


Utgångspunkten för flyttningen är att både Kirkkonummen Ostaris och Kirkkoharjus lokaler är färdiga så att man kan flytta dit. För närvarande är den mest realistiska tidpunkten för flyttning till ersättande lokaler början av 2023, då elevernas jullov har slutat. Om det grundläggande arbetet i fråga om både Kirkkonummen Ostaris och Kirkkoharjun koulus lokaler går snabbare än väntat kan man också flytta tidigare. Nu ser det ut som att de ersättande lokalerna inte i sin helhet är i sådant skick att man kan flytta till dem i augusti 2022, när nästa termin börjar. Då inleder vi läsåret i de lokaler som vi för närvarande har tillgängliga.


Nämnden för lokaltjänster beslutar om ersättande lokaler. Målet är att lösningen med ersättande lokaler för Winellska skolan och språkbadsklasserna i Gesterbyn koulu behandlas vid nämndens sammanträde i mars 2022. Efter det vet vi mera om tidtabellen och kan rapportera mera om saken.

Senaste inlägg

Visa alla

Tillval åk 8 och 9

Broschyren för tillvalen åk 8 och 9 (2024-25) finns nu här på hemsidan: https://www.winellskaskolan.fi/tillval-ak89 Valen sker på våren i åk 7 och 8.

Tillval åk 7

Broschyren för tillvalen åk 7 (2024-25) finns nu här på hemsidan: https://www.winellskaskolan.fi/tillval-ak7 Valen sker på våren i åk 6.

God Jul & Gott Nytt År!

Winellska skolan firar jullov under tiden 23.12.2023-07.01.2024 Vårterminen börjar måndag 8.1.2024 enligt schema. Vi tackar alla för höstterminen och önskar er alla en skön och lugn juletid!

Comments


bottom of page