top of page

Välkommen till läsåret 2022–2023!

Läsåret inleds i Winellska skolan onsdagen den 10 augusti kl. 9.00.

Första skoldagen går enligt följande tider:

  • åk 1-6 kl. 9.00–13.00

  • åk 7–9 kl. 9.00–14.50

Lågklassernas elever samlas utanför paviljongerna för att välkomnas av sina klasslärare.


De nya eleverna i årskurs sju samlas på skolgården och söker sig till samlingsplatsen där klassföreståndarna väntar med en klassvis skylt. Vi har även personal vid den röda stugan för att hjälpa nya elever att hitta fram.


Infobladet för hösten 2022 kan du läsa digitalt här: https://www.winellskaskolan.fi/infoblad

Senaste inlägg

Visa alla

Trevlig sommar!

Årsberättelsen för 2023-24 hittar du här. Läsåret 2024-25 inleds den 8 augusti 2024. Glad sommar!

Vårfest åk 1-6 och åk 7-9 lördag 1.6.2024

Bästa elever, vårdnadshavare samt personal, Detta läsår firar vi våravslutningar i Winellska skolan enligt följande: Lördagen den 1.6.2024 kl. 8.00-9.00 firar eleverna i årskurserna 1–6 våravslutning

Tillval åk 8 och 9

Broschyren för tillvalen åk 8 och 9 (2024-25) finns nu här på hemsidan: https://www.winellskaskolan.fi/tillval-ak89 Valen sker på våren i åk 7 och 8.

Comments


bottom of page