Välkommen till läsåret 2022–2023!

Läsåret inleds i Winellska skolan onsdagen den 10 augusti kl. 9.00.

Första skoldagen går enligt följande tider:

  • åk 1-6 kl. 9.00–13.00

  • åk 7–9 kl. 9.00–14.50

Lågklassernas elever samlas utanför paviljongerna för att välkomnas av sina klasslärare.


De nya eleverna i årskurs sju samlas på skolgården och söker sig till samlingsplatsen där klassföreståndarna väntar med en klassvis skylt. Vi har även personal vid den röda stugan för att hjälpa nya elever att hitta fram.


Infobladet för hösten 2022 kan du läsa digitalt här: https://www.winellskaskolan.fi/infoblad

Senaste inlägg

Visa alla

Läs- och lovtider 2023-2024: Skolan börjar torsdag 10.8.2023, höstterminen är 10.8.2023–22.12.2023. höstlov 16.10.2023–20.10.2023 (vecka 42) jullov 23.12.2023–7.1.2024 Vårterminen är 8.1.2024–1.6.2024

GEA-infotillfälle för niondeklassisterna med vårdnadshavare ordnas onsdagen den 30 november kl. 18.00 i skolans matsal. Inbjudan och anmälan i Wilma.