Välkommen till läsåret 2022–2023!

Läsåret inleds i Winellska skolan onsdagen den 10 augusti kl. 9.00.

Första skoldagen går enligt följande tider:

  • åk 1-6 kl. 9.00–13.00

  • åk 7–9 kl. 9.00–14.50

Lågklassernas elever samlas utanför paviljongerna för att välkomnas av sina klasslärare.


De nya eleverna i årskurs sju samlas på skolgården och söker sig till samlingsplatsen där klassföreståndarna väntar med en klassvis skylt. Vi har även personal vid den röda stugan för att hjälpa nya elever att hitta fram.


Infobladet för hösten 2022 kan du läsa digitalt här: https://www.winellskaskolan.fi/infoblad

Senaste inlägg

Visa alla

Höstterminen inleds onsdagen den 10 augusti. Infobladet för hösten 2022 hittar du här. Läs- och lovtiderna läsåret 2022-23: Höstterminen börjar onsdag 10.8.2022 och slutar onsdag 21.12.2022. Höstlov 1

Kolla videorna nedan för information om tillvalen i åk 8 och 9. Broschyrer och blanketter hittar du på tillvalssidorna: Tillval åk 8 och 9.