top of page

Välkommen till läsåret 2022–2023!

Läsåret inleds i Winellska skolan onsdagen den 10 augusti kl. 9.00.

Första skoldagen går enligt följande tider:

  • åk 1-6 kl. 9.00–13.00

  • åk 7–9 kl. 9.00–14.50

Lågklassernas elever samlas utanför paviljongerna för att välkomnas av sina klasslärare.


De nya eleverna i årskurs sju samlas på skolgården och söker sig till samlingsplatsen där klassföreståndarna väntar med en klassvis skylt. Vi har även personal vid den röda stugan för att hjälpa nya elever att hitta fram.


Infobladet för hösten 2022 kan du läsa digitalt här: https://www.winellskaskolan.fi/infoblad

Senaste inlägg

Visa alla

Årsberättelsen för 2022-23 hittar du här. Läsåret 2023-24 inleds den 10 augusti 2023 kl. 9.00. Schema och infobladet för hösten 2023 publiceras efter den 1 augusti. Glad sommar!

FM för blivande sjundeklassister tisdag 9.5.2023 kl. 18.30-20 i Auditoriet i centrum FM för blivande nybörjare tisdag 16.5.2023 kl. 18.00-19.30 Gesterbyn koulus gula byggnad

bottom of page