top of page

Vårfest åk 1-6 och åk 7-9 lördag 1.6.2024

Bästa elever, vårdnadshavare samt personal,


Detta läsår firar vi våravslutningar i Winellska skolan enligt följande:


Lördagen den 1.6.2024 kl. 8.00-9.00 firar eleverna i årskurserna 1–6 våravslutning i Gesterby gymnastiksal. Ta med er endast det nödvändigaste för i gymnastiksalen finns ingen plats att lämna ryggsäckar eller dylikt. Alla mobiltelefoner ska vara på ljudlöst under hela festen. Winellska skolan delar festsal med Gesterbyn och Papinmäen koulu. Efter vårfesten samlas lågklasserna med egen klass. Läraren delar ut betyg, stipendier till eleverna. Dagen avslutas kl. 10.00.


Lördagen den 1.6.2024 firar eleverna i årskurserna 7–9 vårfest kl. 8-8.45 i Kirkkoharjus gymnastiksal. Denna gång önskar vi endast föräldrar till elever i årskurs 9 välkomna att ta del av vårfesten i gymnastiksalen så att alla ryms in i salen. Observera att tidtabellen är väldigt strikt och att det är viktigt att vara på plats i tid. Programmet börjar prick 8.00. Ta med er endast det nödvändigaste för i gymnastiksalen finns ingen plats att lämna ryggsäckar eller dylikt. Alla mobiltelefoner ska vara på ljudlöst under hela festen.


Niornas dimission i salen sker under en kort och festlig våravslutning. Winellska skolan delar festsal med Kyrkslätts gymnasium och Porkkalan lukio som vardera dimitterar studenter från respektive skola genast efter Winellska skolans vårfest med start 9.15.


Efter niornas dimission samlas alla elever i åk 7–9 med egen klass. Klassföreståndaren delar ut betyg, stipendier till eleverna i årskurserna 7 och 8 i hemklassen. Dagen avslutas kl. 10.00.


I rådande stund vill vi också passa på att tacka er alla i familjerna för ert stöd och goda samarbete under läsåret. Vi vill även tacka Hem och Skola-föreningen för det gedigna arbete ni gör för våra elever och för att förgylla vår skolvardag.


Vi önskar er alla en skön sommar!


Med vänliga hälsningar,

Katri Vepsä rektor

Rasmus Lindqvist tjänstebiträdande rektor

Senaste inlägg

Visa alla

Tillval åk 8 och 9

Broschyren för tillvalen åk 8 och 9 (2024-25) finns nu här på hemsidan: https://www.winellskaskolan.fi/tillval-ak89 Valen sker på våren i åk 7 och 8.

Tillval åk 7

Broschyren för tillvalen åk 7 (2024-25) finns nu här på hemsidan: https://www.winellskaskolan.fi/tillval-ak7 Valen sker på våren i åk 6.

God Jul & Gott Nytt År!

Winellska skolan firar jullov under tiden 23.12.2023-07.01.2024 Vårterminen börjar måndag 8.1.2024 enligt schema. Vi tackar alla för höstterminen och önskar er alla en skön och lugn juletid!

Comentarios


bottom of page