top of page

Elevkåren


Alla elever i skolan är medlemmar i elevkåren, som varje höst inom oktober väljer styrelse med ordförande, sekreterare och representanter för årskurserna 5-9. Elevkåren skall verka som elevernas språkrör i en mängd frågor som har med trivseln i skolan att göra, och till styrelsen förs olika frågor att behandla. För att ytterligare öka elevdelaktigheten har skolan ett elevråd som sammankallas åtminstone en gång per termin. I elevrådet deltar en elev per klass i årskurs 5-9. Elevkåren får också utse en representant till styrelsen för Föreningen Hem och Skola.
Elevkårens handledare är Jonas Pått (åk 7-9), Ulrica Karell och Josephine Frimodig (åk 1-6). 

​​

Väneleverna

För att underlätta skolstarten för eleverna i årskurs sju ordnar Winellska skolan vänelevsverksamhet på åk 7-9. Läsåret 2020-2021 finns det femton vänelever från årskurserna 8 och 9, som har fått en utbildning för uppdraget. Väneleverna hjälper de nya sjuorna att komma tillrätta i skolvardagen bland annat genom att delta i sjuornas uteskoldag i början av augusti, och genom att under läsåret arrangera program som stärker klass- och skoltrivseln. Väneleverna samarbetar med skolans KiVa-team och med elevkårsstyrelsen. Verksamheten leds av Lillemor Sannholm, Oskar Lundén, Tomas Ekman och Jessica Hellman.

bottom of page