Elevkåren


Alla elever i skolan är medlemmar i elevkåren, som varje höst inom oktober väljer styrelse med ordförande, sekreterare och representanter för årskurserna 5-9. Elevkåren skall verka som elevernas språkrör i en mängd frågor som har med trivseln i skolan att göra, och till styrelsen förs olika frågor att behandla. För att ytterligare öka elevdelaktigheten har skolan ett elevråd som sammankallas åtminstone en gång per termin. I elevrådet deltar en elev per klass i årskurs 5-9. Elevkåren får också utse en representant till styrelsen för Föreningen Hem och Skola.
Elevkårens handledare är Andrea Hagström och Jonas Pått.

ELEVKÅRSSTYRELSEN 1.11.2017-31.10.2018

5A SAM STRANDBERG
5B LINA HÄGGSTRÖM
6B NOEL GUSTAFSSON
6C RUFUS STRANDELL
7B JAKOB BACKLUND
7D WILHELMINA BACKMAN
7D EMIL PAAJES
8C MALENA EKMAN
8F ARTUR EKMAN Ordförande
8F VIVI LEHTONEN

 

Väneleverna

 

Vänelever i årskurs 5 och 6

För att underlätta skolstarten för våra nya elever i årskurs 5 från Friggesby och Karuby

skolor har vi vänelever. Det är viktigt att de genast från första början känner att de kommer

bra in i klass- och skolgemenskapen. I varje klass i årskurserna 5 och 6 finns två vänelever

som har fått utbildning för uppdraget. Verksamheten leds av skolkurator Jessica Hellman med hjälp av klasslärarna i årskurs 5 och 6.

 

Vänelever i årskurs 7-9

För eleverna i årskurs 7 har vi fjorton vänelever från årskurserna 8 och 9. Väneleverna

hjälper de nya sjuorna att komma tillrätta i skolvardagen. En viktig uppgift är att skapa en

god och trivsam stämning i de nya klasserna samt överlag i skolan.Väneleverna arbetar också med skolans KiVa-team.De deltar i sjuornas uteskoldag i Meiko och arrangerar under läsåret program för sina vänklasser, årskurs 7 och hela skolan. Väneleverna har fått utbildning för uppdraget. Verksamheten leds av Lillemor Sannholm, Oskar Lundén och

Jessica Hellman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com