top of page

Winellska skolan

Vår skola är en sammanhållen grundskola för elever i årskurserna 1-9. I skolan går drygt 720 elever. Sammanlagt arbetar 70 lärare och ett femtontal skolgångshandledare i Winellska skolan. I skolan ordnas morgon- och eftermiddagsverksamhet (mornis & eftis).

 

Ett ledmotiv för Winellska skolan är att erbjuda varje elev en så ändamålsenlig undervisning som möjligt. Därför är våra arrangemang flexibla. Förutom grupper inom allmänundervisningen erbjuder vi även smågruppsundervisning och flexibel grundläggande utbildning i årskurs 9 (den s.k. J-klassen). All svenskspråkig specialundervisning koordineras från Winellska skolan.

Winellska skolan har en Idrottslinjer och samarbetar aktivt med språkbadet i Gesterbyn koulu.

 

I anslutning till Winellska skolan fungerar Kyrkslätts svenska resurscentrum, KSR

 

Skolan erbjuder klubbverksamhet samt ordnar ledd rastverksamhet för samtliga elever.

 

Vi arbetar nära Kyrkslätts centrum, men ändå i en naturnära miljö där vi i undervisningen kan utnyttja vår närmiljö. Vi har dessutom nära till idrottsparken med bl.a. is- och simhall.

 

 

Målsättning

 

Vår målsättning är att skapa en finlandssvensk identitet för våra elever och därför betonar vi i all vår verksamhet vikten av ett starkt svenskt modersmål. Samtidigt erbjuder vi de tvåspråkiga eleverna en modersmålsinriktad undervisning i finska för att tillgodose deras behov.

 

Förutom att ge eleverna goda baskunskaper och färdigheter, arbetar vi för att stärka elevernas självförtroende. Vi vill också lära dem att ta ansvar för sig själva, visa hänsyn och respekt för sina medmänniskor och sin omgivning.

 

Dessutom arbetar vi aktivt för att eleverna skall vara motiverade, ha goda arbetsvanor och trivas i sin skola. 

bottom of page