top of page

Elevhandledning

Elevhandledningens uppgift är att stödja elevens tillväxt så att eleven kan utveckla sina studiefärdigheter och sitt sociala mognande samt utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att planera sitt liv.

 

Innehåll:

Åk 7 (0,5 kurs)

• att fungera i skolan
• självkännedom
• studieteknik, att lära sig att lära sig
• intern PRAO 

 

Åk 8 (0,5 kurs)
• självkännedom och yrkesinriktad utveckling 
• utbildningssystemet i Finland
• arbetslivet och yrkesområden
• Praktisk arbetslivsorientering PRAO
• individuellt handledningssamtal


Åk 9 (1 kurs)
• Praktisk arbetslivsorientering PRAO
• färdigheter att planera och fatta beslut för framtiden
• studiemöjligheter på andra stadiet
• utbildning på hemorten och i regionen
• studiebesök
• gemensam ansökan GEA
• den unga arbetstagaren och lagen
• att söka jobb
• individuellt handledningssamtal

 

För alla elever som vill finns möjlighet att reservera tid för individuell handledning hos elevhandledaren. Om en elev behöver stöd i anslutning till ansökan till fortsatta studier, har hen rätt att i årskurserna 8 och 9 utöver elevhandledning även få intensifierad personlig elevhandledning enligt sina behov. 

 

Elevhandledare:

​​

Lillemor Sannholm

tfn. 050 414 0674

e-post: lillemor.sannholm[at]edu.kirkkonummi.fi

 

För klasserna: 

7D, 7I, 7II, 7L, 8D, 8E, 8I, 8II, 9D, 9E, 9J

Jessica Thurin
tfn. 050 577 4766
e-post: jessica.thurin[at]edu.kirkkonummi.fi

För klasserna:

7A, 7B, 7C, 7L, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9L

Elevhandledning
PRAO

PRAO (PRaktisk ArbetslivsOrientering)

Praons syfte är att ge en bild av arbetsliv och yrken, sporra till att aktivt planera valet av yrkesbana och klargöra egna förutsättningar i relation till arbete och yrke samt att hjälpa eleven se sambandet mellan det eleven lär sig i skolan och det praktiska arbetet. Avsikten är att utveckla elevens förmåga till självständigt, aktivt arbete samt att öka intresset för arbetslivet.

För eleverna i årskurs 7 innebär detta en halv PRAO-dag under hösten. För eleverna i årskurs 8 innebär detta en veckas PRAO-period då eleven får bekanta sig med arbetet på en valfri arbetsplats. PRAO:n på årskurs 8 skall ge eleverna en möjlighet att bekanta sig med en arbetsplatsmiljö och därmed hjälpa eleven välja var hen vill göra sin PRAO under de två PRAO-veckor som sedan infaller under årskurs 9. 

 

Årskurs 7

PRAO-dagen för eleverna i årskurs 7 ordnas i skolan och dess närmiljö. Varje elev har en halv PRAO-dag under höstterminen.

Tidpunkt och plats tilldelar elevhandledarna eleverna under period 1. 

Årskurs 8 och 9​​

Tidpunkt: 

Åk 9:  vecka 39 eller 40 (halva årskursen v.39 och andra halvan av årskursen v.40) och vecka 3 (23-27.9 eller 30.9-4.10.2024 och 13-17.1.2025)

Åk 8: vecka 12 (17-21.3.2025)

PRAO-avtal (svenska)

TET-sopimus (finska)

PRAO-intyg (svenska)

TET-todistus (finska)

reseräkning och bilaga Anhållan om måltids- och reseersättning görs på dessa två blanketter. Returneras inom två veckor efter att PRAO:n tagit slut.

 

Årskurs 8

Eleven frågar efter och ordnar PRAO-platsen på egen hand. Vid behov kan elevhandledaren hjälpa. Senast 2.3.2025 skall eleverna ha valt en PRAO-plats, tecknat PRAO-avtalet med PRAO-handledaren och lämnat in ena exemplaret av PRAO-avtalet till elevhandledaren. På elevhandledningslektionen har eleverna fått information om var de kan söka PRAO-plats och hur de skall gå tillväga då de söker PRAO-plats. 

  • Om eleven är sjukfrånvarande någon dag under PRAO:n bör han meddela det till arbetsgivaren och vårdnadshavaren meddela det till skolan.

 

  • Arbetspraktiken sker enligt de bestämmelser och föreskrifter som berör skolan. För eleven klargörs säkerhets- och ansvarsfrågor och betonas ett gott uppförande på praktikplatsen. Skolans försäkring gäller under PRAO-perioden. En ansvarsperson handleder eleven på arbetsplatsen. Arbetet utförs enligt föreskrifter för unga arbetstagare. Om eleven förorsakar skada på arbetsplatsen genom att inte följa instruktionerna, är hen ersättningsskyldig.

Årskurs 9

Eleven frågar efter och ordnar PRAO-platsen på egen hand. Vid behov kan elevhandledaren hjälpa. PRAO-avtalet (se länk ovan) skall lämnas in före PRAO-veckan inleds, senast 8.9.2024 för första PRAO-veckan och senast 8.12.2024 för andra PRAO-veckan.

 

  • Om eleven är sjukfrånvarande någon dag under PRAO:n bör han meddela det till arbetsgivaren och vårdnadshavaren meddela det till skolan.

 

  • Arbetspraktiken sker enligt de bestämmelser och föreskrifter som berör skolan. För eleven klargörs säkerhets- och ansvarsfrågor och betonas ett gott uppförande på praktikplatsen. Skolans försäkring gäller under PRAO-perioden. En ansvarsperson handleder eleven på arbetsplatsen. Arbetet utförs enligt föreskrifter för unga arbetstagare. Om eleven förorsakar skada på arbetsplatsen genom att inte följa instruktionerna, är hen ersättningsskyldig.

GEA

I skolan ges eleverna handledning i hur man ansöker via GEA. Eleverna i åk 9 har ett individuellt handledningssamtal med elevhandledaren gällande kommande studieval. Om vårdnadshavarna önskar kan också ett ytterligare samtal ordnas tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Sommarinfobrev om GEASVENSKA och på FINSKA

Under föräldramötet för niornas föräldrar 14.9.2023 informerade elevhandledarna kort om den Gemensamma Ansökan och utbildningsutbudet i närregionen. Här hittar du elevhandledarnas presentation från mötet: presentation

GEA-infotillfälle ordnades tisdag 28.11, kl. 18-19.30 för niorna och deras föräldrar. Här hittar ni presentationen från kvällen: HÄR

Gemensam ansökan våren 2024

I den gemensamma ansökan våren 2024 kan du söka till

  • gymnasieutbildning

  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina

  • yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

  • utbildning som handleder för examen (Hux)

  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

  • folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga

 

Tidtabell:

20.2 - 19.3.2024 kl. 15.00 ansökningstid

13.6.2024 antagningsresultaten meddelas

27.6.2024 studieplatsen skall tas emot, senast

16.8.2024 reservplats är i kraft t.o.m.

Gemensam ansökan - GEA

Länkar

Länkar

www.studieinfo.fi

Utbildningsstyrelsens sidor med all den information du behöver då du söker till utbildning (information om utbildningen på olika nivåer, bransch- och examensbeskrivningar, utbildningsutbud, antagningsgrunder, inträdeskrav).

 

www.ammattinetti.fi

Yrkesinfo är en nättjänst som är till för att kunna jämföra yrken och yrkesområden. Här hittar du bl.a. beskrivningar på yrken och yrkesområden, yrkesintervjuer och berättelser ur arbetslivet. Sidorna produceras av arbetskraftsförvaltningen.

 

AVO yrkesvalsprogrammet

Yrkesvalsprogrammet är avsett speciellt för dig som funderar på yrkes- och utbildningsvalet med grundskola eller gymnasium som grund. Med AVO:s hjälp kan du själv kartlägga dina intressen och egenskaper och finna ut vad du önskar av ditt framtida yrke
AVO har uppgifter om närmare 300 yrken och den utbildning som leder till dessa yrken 
AVO väljer inte för dig, men ger många tips inför dina val!

 

http://kunkoululoppuu.fi/duunikone/

Duunikone är ett lättsammare yrkesvalstest som hjälper dig fundera på yrkesval efter grundskola eller gymnasium.

 

Utomlands

Här hittar du information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

 

Jobbmarknaden
Information om yrken

 

www.ylioppilastutkinto.fi
Information om studentexamen

 

www.folkhogskolor.fi

Information om folkhögskolornas utbildning.

 

www.oppisopimus.net
Information om läroavtal

 

www.fpa.fi

Studiestöd och skolresestöd

 

 

Skolors hemsidor

 

Yrkesutbildning

Axxell

Prakticum

Solvalla Idrottsinstitut

STEP-utbildning

 

 

Gymnasieutbildning

 

Kyrkslätts gymnasium

Mattlidens gymnasium (IB + allmän)

Gymnasiet Grankulla samskola

Virkby gymnasium

Brändö gymnasium

Gymnasiet Lärkan

Tölö gymnasium

Ekenäs gymnasium

Karis-Billnäs gymnasium

Hangö gymnasium

Steiner gymnasiet

 

 

HUX-utbildning

Yrkesinstitutet Prakticum

Slussen (Västra Nylands folkhögskola i Karis)

Folkhögskoleår för läropliktiga

Create (Västra Nylands folkhögskola i Karis)

bottom of page