Elevhandledning

 

 

Elevhandledningens uppgift är att stödja elevens tillväxt så att eleven kan utveckla sina studiefärdigheter och sitt sociala mognande samt utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att planera sitt liv.

 

Innehåll:
Åk 7 (0,5 kurs)

• att fungera i skolan
• självkännedom
• studieteknik, att lära sig att lära sig
• intern PRAO 

 

Åk 8 (0,5 kurs)
• självkännedom och yrkesinriktad utveckling 
• utbildningssystemet i Finland
• arbetslivet och yrkesområden
• Praktisk arbetslivsorientering PRAO
• individuellt handledningssamtal


Åk 9 (1 kurs)
• Praktisk arbetslivsorientering PRAO
• färdigheter att planera och fatta beslut för framtiden
• studiemöjligheter på andra stadiet
• utbildning på hemorten och i regionen
• studiebesök
• gemensam ansökan GEA
• den unga arbetstagaren och lagen
• att söka jobb
• individuellt handledningssamtal

 

För alla elever som vill finns möjlighet att reservera tid för individuell handledning hos elevhandledaren.
Elevhandledaren hör till skolans elevvårdsgrupp.

 

Elevhandledare:

Lillemor Sannholm

tfn. 050 414 0674

e-post: lillemor.sannholm[at]edu.kirkkonummi.fi

 

För klasserna: 
7D, 7E, 7F, 7K, 8A, 8B, 8C, 8L, 9A, 9B, 9C, 9J

Beata Nilsson
tfn. 050 577 4766
e-post: beata.nilsson[at]edu.kirkkonummi.fi

För klasserna:
7A, 7B, 7C, 7L, 8D, 8E, 8F, 9D, 9E, 9F, 9L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com