top of page

Elevers frånvaro

Om en elev gå grund av sjukdom är frånvarande bör föräldrarna underrätta skolan. Sjukanmälan görs via Wilma. 

Klassläraren/klassföreståndaren har rätt att på anhållan från målsman bevilja upp till tre dagars frånvaro. Anhållan görs via Wilma. I ansökningar och beslut -delen kan du anhålla om ledigt från skolan för ditt barn. 

För längre frånvaro bör anhållan riktas till rektor. 

Observera att anhållan alltid görs på förhand - via Wilma! Vid längre frånvaro ska även studieplan göras.  

Diskutera med lärarna före ledigheten och fyll i blanketten gällande kompenserande uppgifter under frånvarotiden. 

Bilagan "Studieplan för frånvaro" 

Instruktioner för frånvaroanhållan i Wilma: 

Instruktioner för sjukanmälan i Wilma: 

bottom of page