Läs- och lovtiderna läsåret 2022–23:

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade om läs- och lovtider inom småbarnspedagogiken samt förskolutbildningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för läsåret 2022–2023.

Höstterminen börjar onsdag 10.8.2022 och slutar onsdag 21.12.2022.
 

Höstlov 17.10.2022–21.10.2022 (vecka 42)
 

Jullov 22.12.2022–6.1.2023

Vårterminen börjar måndag 9.1.2023 och slutar lördag 3.6.2023

Sportlov 20.2.2023–24.2.2023 (vecka 8)

I infobladet hittar du läsårets program (s. 5)