top of page

Valfria ämnen åk 7

När man väljer valfria ämnen är det viktigt att tänka efter noga, så att man verkligen väljer de ämnen som man själv är intresserad av, har förutsättningar att klara av och kanske behöver för sina fortsatta studier. 

Välj inte ett ämne bara för att din kamrat gör det. 

Obs! Om du är intresserad av ett främmande stort B2-språk, ska du välja ett nybörjarspråk i årskurs 7, eller om du deltagit i språkklubb i Winellska ska du välja ett fortsättningsspråk i åk 7. Om du väljer ett främmande B2-språk ska du ställa in dig att läsa det i tre år. 

Alla tillval finns presenterade i broschyren som delas ut till eleverna eller via videopresentationer här nedan. Valen sker på våren i åk 6.  

En helhetsbild över de valfria ämnena i de olika årskurserna hittar du här: Tillval i Winellska skolan 2023-24

Valblankett inför åk 7 (2023-24)

Media och världen

Må bra i kropp och själ

Ta i trä

Lysande textilslöjd

Tyska (B2-språk)

Franska (B2-språk)​

bottom of page