top of page

Valfria ämnen åk 7

När man väljer valfria ämnen är det viktigt att tänka efter noga, så att man verkligen väljer de ämnen som man själv är intresserad av, har förutsättningar att klara av och kanske behöver för sina fortsatta studier. 

Välj inte ett ämne bara för att din kamrat gör det. 

Obs! Om man på åk 7 läser tyska och franska som B2-språk, kommer du att läsa språket i tre år (åk 7-9). 

Alla tillval finns presenterade i broschyren som delas ut till eleverna eller via videopresentationer här nedan. Valen sker på våren i åk 6. 

En helhetsbild över de valfria ämnena i de olika årskurserna hittar du här: Tillval i Winellska skolan 2024-25. 

Media och världen

Ta i trä

Tyska (B2-språk)

Franska (B2-språk)​

bottom of page