top of page

Kontaktuppgifter och personal

Skolans adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

E-post (OBS! Ny adress för elevvården fr.o.m. 1.1.2023

e-post (administrativ personal): fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

e-post (lärare och handledare): fornamn.efternamn@edu.kirkkonummi.fi

e-post (elevvården): fornamn.efternamn@luvn.fi

Telefon:

050-414 3464   rektor Katri Vepsä

040-580 6878   biträdande rektor Rasmus Lindqvist

040-126 9352   skolsekreterare Tina Rytkölä 

040-658 4149   skolsekreterare Paula Eriksson 

040-524 1836   IT-stöd Christian Lupander

 

040-126 9364   specialklasslärare Lotta Bäck

040-126 9901   speciallärare Anna Dannbäck

040-126 9362   speciallärare Laura Plyhm

040-126 9882  speciallärare Cecilia Björkqvist-Boijer 

                         tjänstledig 9.8-22.12.2023, vikarie Anna Wiklund

050-577 4767   speciallärare Siv Enberg

040-126 9881   speciallärare Katariina Lillman

040-126 9365   specialklasslärare Ninni Niiranen

040-126 9369   specialklasslärare Caroline Johansson & Anna Sundell

040-026 7391   specialklasslärare Lisbeth Översti

040-126 9367   specialklasslärare Ulrica Nygård

                         speciallärare Teresa Wikström

 

050-577 4766   elevhandledare Jessica Thurin

050-414 0674   elevhandledare Lillemor Sannholm 

 

050-414 3510   skolkurator åk 1-2 Petra Nyman

040-729 0523   skolkurator åk 3-9 Jessica Hellman

 

040-568 3879    skolcoach Beata Nilsson

040-729 6321    skolungdomsarbetare Fanny Åberg

 

050-310 7068    skolhälsovårdare åk 1-6 Marica Hellström

050-577 4988    skolhälsovårdare 7-9 Eva Gyllenbögel-Lindberg

 

040-126 9438   kökschef åk 1-6 Tuija Mäkinen 

040-126 9288   kökschef åk 7-9 Paula Somari    

040-568 9924   vaktmästare Sirpa Puurunen, centrum

040-568 9927   vaktmästare Tom Sjöholm, paviljongerna

Klasslärartelefonerna:

Klasslärarna i åk 1 mobil: 040-685 0538

Klasslärarna i åk 2 mobil: 040-685 0709

Klasslärarna i åk 3 mobil: 040-685 0706

Klasslärarna i åk 4 mobil: 040-685 0902

Klasslärarna i åk 5 mobil: 040-685 0553

Klasslärarna i åk 6 mobil: 040-685 0293

bottom of page