Klasslärartelefonerna:

Klasslärarna i åk 1 mobil: 040-685 0538

Klasslärarna i åk 2 mobil: 040-685 0709

Klasslärarna i åk 3 mobil: 040-685 0706

Klasslärarna i åk 4 mobil: 040-685 0902

Klasslärarna i åk 5 mobil: 040-685 0553

Klasslärarna i åk 6 mobil: 040-685 0293

Ärenden som är gemensamma för de svenska skolorna i Kyrkslätt sköts av skolkansliet. 

Chef för svensk dagvård och utbildning är Katri Vepsä.

Direktör för bildningsväsendet Eeva-Kaisa Ikonen

Kontaktuppgifter och personal

Skolans adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Telefon:

09-878 6279      rektor Kristiina Koli

040-1269693

040-5806878     biträdande rektor Rasmus Lindqvist

040-126 9352    skolsekreterare Tina Rytkölä 

040-658 4149    skolsekreterare Paula Eriksson 

040-524 1836    It-stöd Christian Lupander

            

040-126 9410    lärarrum 

040-126 9354    lärarrum                      

            

040-126 9364    speciallärare Lotta Bäck

040-126 9901    speciallärare Anna Dannbäck

040-126 9881    speciallärare Katariina Lillman

040-126 9362    specialklasslärare Marianne Böckelman

040-126 9592    specialklasslärare Annmarie Martikainen

050-577 4767    speciallärare Siv Enberg

040-126 9370    specialklasslärare Caroline Johansson           

050-544 4585    speciallärare Teresa Wikström

040-126 9365    specialklasslärare Ninni Niiranen

040-126 9369    specialklasslärare Catarina Malmsten

0400-267 391    specialklasslärare Lisbeth Översti

040-126 9367    specialklasslärare Ulrica Nygård

 

050-577 4766    elevhandledare Beata Nilsson

050-414 0674    elevhandledare Lillemor Sannholm     

                  

050-4143510     skolkurator åk 1-2 Petra Nyman

040-729 0523    skolkurator åk 3-9 Jessica Hellman

040-126 9743    skolpsykolog  7-9 Johanna Aloor

040-126 9876    skolpsykolog 1-6 Jannika Salonen

050-310 7068    skolhälsovårdare Marica Hellström

050-5774988     skolhälsovårdare Eva Gyllenbögel-Lindberg

 

040-126 9274    kökschef Ing-Marie Lostedt

040-126 9275    köket

040-568 9924    vaktmästare Sirpa Puurunen kl. 7.30-15.30             

040-568 9927    vaktmästare Tom Sjöholm kl.11.00-18.00

050-310 6910    kvällsvaktmästare  kl. 17.30-22.00

e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi