top of page

Klasslärartelefonerna:

Klasslärarna i åk 1 mobil: 040-685 0538

Klasslärarna i åk 2 mobil: 040-685 0709

Klasslärarna i åk 3 mobil: 040-685 0706

Klasslärarna i åk 4 mobil: 040-685 0902

Klasslärarna i åk 5 mobil: 040-685 0553

Klasslärarna i åk 6 mobil: 040-685 0293

Ärenden som är gemensamma för de svenska skolorna i Kyrkslätt sköts av skolkansliet. 

Chef för svensk dagvård och utbildning är Katri Vepsä.

Direktör för bildningsväsendet Eeva-Kaisa Ikonen

Kontaktuppgifter och personal

Skolans adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

E-post (OBS! Ny adress för elevvården fr.o.m. 1.1.2023

e-post (administrativ personal): fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

e-post (lärare och handledare): fornamn.efternamn@edu.kirkkonummi.fi

e-post (elevvården): fornamn.efternamn@luvn.fi

Telefon:

040-126 9693  rektor Kristiina Koli

040-580 6878  biträdande rektor Rasmus Lindqvist

040-126 9352  skolsekreterare Tina Rytkölä 

040-658 4149  skolsekreterare Paula Eriksson 

040-524 1836  IT-stöd Christian Lupander

 

040-126 9364 specialklasslärare Lotta Bäck

040-126 9901 speciallärare Anna Dannbäck

040-126 9362 speciallärare Laura Plyhm

040-126 9592 specialklasslärare Annmarie Martikainen

050-577 4767 speciallärare Siv Enberg

040-126 9881 speciallärare Katariina Lillman

040-126 9882 speciallärare Cecilia Björkqvist-Boijer

040-126 9365 specialklasslärare Ninni Niiranen

040-126 9369  specialklasslärare Catarina Malmsten och Caroline Johansson

040-026 7391  specialklasslärare Lisbeth Översti

040-126 9367  specialklasslärare Ulrica Nygård

 

050-577 4766  elevhandledare Beata Nilsson

050-414 0674  elevhandledare Lillemor Sannholm 

 

050-414 3510  skolkurator åk 1-2 Petra Nyman

040-729 0523  skolkurator åk 3-9 Jessica Hellman

040-126 9743  skolpsykolog 7-9 Johanna Aloor (tjänstledig)

 

040-568 3879  skolcoach Merja-Riitta von Schantz

 

050-310 7068  skolhälsovårdare Marica Hellström (åk 1-5)

050-577 4988  skolhälsovårdare Eva Gyllenbögel-Lindberg (åk 6-9)

 

040-126 9274  kökschef Ing-Mari Lostedt

040-126 9275  köket

040-568 9924  vaktmästare Sirpa Puurunen kl. 7.30-15.30 

040-568 9927  vaktmästare Tom Sjöholm kl. 9.00-17.00

bottom of page