Klasslärartelefonerna:

Klasslärarna i åk 1 mobil: 040-685 0538

Klasslärarna i åk 2 mobil: 040-685 0709

Klasslärarna i åk 3 mobil: 040-685 0706

Klasslärarna i åk 4 mobil: 040-685 0902

Klasslärarna i åk 5 mobil: 040-685 0553

Klasslärarna i åk 6 mobil: 040-685 0293

Ärenden som är gemensamma för de svenska skolorna i Kyrkslätt sköts av skolkansliet. 

Chef för svensk dagvård och utbildning är Mikael Flemmich tel. 040-733 0264.

Direktör för bildningsväsendet Hannele Kujala tel. 040-505 1015.

Kontaktuppgifter och personal

Skolans adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Telefon:

09-878 6279       Rektor Kristiina Koli

040-126 9693  

040-580 6878      Biträdande rektor Rasmus Lindqvist

040-126 9352      Skolsekreterare Githa Månsson

040-658 4149      Skolsekreterare Paula Eriksson

040-524 1836      It-stöd Christian Lupander

040-126 9410      Lärarrum

040-126 9354      Lärarrum

040-126 9364      Speciallärare Lotta Bäck

040-1269901       Speciallärare Anna Dannbäck

040-126 9362      Specialklasslärare Marianne Böckelman

040-126 9592      Speciallärare Annmarie Martikainen

050-577 4767      Speciallärare Siv Enberg

040-126 9370      Specialklasslärare Therese Haglund-Hiltunen

040-126 9881      Speciallärare Maria Klemetz

040-126 9365      Speciallärare Ninni Niiranen

040-126 9367      Specialklasslärare Ulrica Nygård

040-126 9369      Specialklasslärare Catarina Malmsten

040-126 9882      Speciallärare Cecilia Björkqvist

040-0267 391      Specialklasslärare Lisbeth Översti

050-577 4766      Elevhandledare Beata Nilsson

050-414 0674      Elevhandledare Lillemor Sannholm

040-729 0523      Skolkurator Jessica Hellman

040-729 0524      Skolpsykolog Helena Björkqvist

040-126 9743      Skolpsykolog Johanna Aloor f.o.m. 01.01.21

050-310 7068      Skolhälsovårdare Marica Hellström

040-126 9145      Skolhälsovårdare Antonina Carlberg

050-577 4988      Skolhälsovårdare Eva Gyllenbögel-Lindberg

040-126 9274      Kökschef Ing-Marie Lostedt

040-126 9275      Köket

040-568 9924      Vaktmästare Sirpa Puurunen kl. 7.30-15.30

050-310 6910      Kvällsvaktmästare kl. 17.30-22.00

e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi