top of page

Språkklubb åk 5 och 6

I årskurs 5 finns en möjlighet att inleda studier i franska, tyska eller spanska i form av en språkklubb. Språkklubben är en veckotimme. Klubben fortsätter i årskurs 6 med en veckotimme.

 

Till årskurs 7 kan man välja franska, tyska eller spanska som ett valfritt B2-språk som är två veckotimmar i antal. 

bottom of page