Vårdnadshavare kan fortfarande anmäla symptom via länken

www.bit.ly/winellska2018

Winellska skolan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Protokoll 10

14.08.2018 Winellska skolanin sisäilmatyöryhmä

Protokoll 9

6.7.2018: Information om reparationerna i Winellska skolan

Läs mer på kommunens webbplats

23.05.2018 Winellska skolan sisäilmatyöryhmä Pöytäkirja kokous nro 8

30.04.2018 Winellska skolan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Pöytäkirja kokous nro 7

24.4.2018 Granskningen av Winellska skolans A-byggnad 

Rapporterna:

Kuntotutkimus_Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus_raportti_18.4.2018
Liite 1_Pohjapiirustus_tutkimuspisteet
Liite 2_Merkkiainetutkimuspisteet
Liite 3_MIK6473_Gesterbynkaari_3_A-rak_Kirkkonummi_0118_sv
Liite 4_Seurantakuvaajat
Liite 5_VOC0408_Gesterbyn_koulukeskus_A-rakennus_Kirkkonummi_0218_i_KIWA
Liite 6_KUI893_Winellska_skola_Gesterbyn_koulukeskus_A-rakennus_0218
Liite 7_PK82_Kirkkonummen_kunta_Gesterbyn_koulukeskus_A-rakennus
Liite 8_Asbesti- ja haitta-ainekartoitus_täydennetty_17.4.2018
Liite 9_Gesterbyn koulu A-rak_Viemäreiden sisäpuolinen TV kuvaus + liitteet_päivitetty 18.4.2018
Liite 10_Homekoiratutkimus_Gesterbyn_koulu_A-rak
Liite 11_Kantavuusselvitys Gesterbyn koulun A-rakennus
Liite 12_Ilmanpitävyystutkimuksen raportti Gesterbyn koulu A-rak_
Ruotsinkielinen tiivistelmä_Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus
Tiivistelmä_Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus

 

Nindux-Inomhusluftkvalitet undersökning

Vårdnadshavare kan fortfarande anmäla symptom

via länken www.bit.ly/winellska2018

 

30.1.2018 Protokoll från inomhusluftsgruppens möte

28.11.2017 Protokoll från inomhusluftsgruppens möte

Protokollet

 

Rakenne- ja kosteustekniset kuntotutkimukset ja sisäilmatutkimukset

Kiwa Inspecta tekee Winellska skolanin A-rakennuksessa rakenne-, sisäilma- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia joulukuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana. Tutkimuskokonaisuus on laaja sisältäen mm. rakenneavauksia, ilmatiiveyden tutkimuksia, LVIS-järjestelmien tutkimuksia, sisäilman olosuhteiden ja epäpuhtauksien mittauksia, asbesti- ja haitta-ainekartoituksen, homekoiratutkimuksen sekä salaoja- ja sadevesiverkoston ja jätevesi- ja tuuletusviemäreiden kuvaukset.


Rakenneavaukset ja muut vaativat kenttätyöt suoritetaan pääsääntöisesti koululaisten loma-aikana 27.12.2017 -7.1.2018, jolloin niistä ei aiheudu haittaa tilojen käyttäjille. Sisäilman olosuhteiden seurantamittauksia ja näytteenottoja suoritetaan tammi-helmikuussa koulun käytön aikana.


Kaisa Wallenius
Johtava asiantuntija, sisäilma- ja mikrobitutkimukset
Rakennusterveysasiantuntija VTT-C-23261-26-17

 

24.10.2017 Protokoll från inomhusluftsgruppens möte

Protokollet

 

19.09.2017 Protokoll från inomhusluftsgruppens möte

Protokollet

 

12.10.2017 Rengöringsanvisningar

 

Siivousohje

21.09.2017 Sisäilmaselvitysraportti_Liikuntasali_VRF

Rapport gällande gymnastiksalens inomhusluft

 

Resultat av Nindux enkäten hösten 2017

 

Kyrkslätts alla skolor

Winellska A-huset

Winellska B-huset

Winellska C-huset

N= antal svar
Svarets procent är ett medeltal av svaren. 
I punkten Oireiden väheneminen anges summan av katoavatko och vähenevätkö
I årskurs ett och två har endast lärare och assistenter svarat.

Lisätietoa: www.nindux.fi

 

Mätresultaten från C- och B-byggnaden under vecka 34 och 35

Medelvärden av mätresultaten från C- och B-byggnaden under vecka 34 och 35

 

Förfrågan gällande inomhusluften i alla utrymmen

 

NindUX Oy kommer att göra en förfrågan gällande inomhusluften i alla utrymmen i svenska skolcentrum denna vecka. Både barn och lärare från tredje klassen uppåt kommer att besvara enkäten. Lärarna svarar för elever i klass 1 och 2. 

 

Föräldrar kan fortsättningsvis anmäla barnens symptom via länken www.bit.ly/winellskasymptomhösten2017

 

Alla resultat kommer till inomhusluftsgruppen för Winellska skolans förfogande och fortsatt utvecklingsarbete. 

Protokoll 22.08.2017

 

Inomhusluftgruppen vid Winellska skolan höll höstens första möte 22.8.2017. Läs protokollet här.

Luftrenare i B-byggnaden

B-byggandens alla tillfälliga utrymmen är försedda med Genano luftrenare. Läs mer om andras erfarenheter här.

Inomhusluftens kvalitet i B-byggnaden mäts kontinuerligt.

 

Resultaten av vecka 33 mätningsinformation har sammanställts i en rapport. Rapporten innehåller medelvärdet för de rum som används för undervisning i B-delen samt stora salen i C-delen. 

I rapporten framkommer medelvärden för temperaturen, fuktigheten, koldioxidhalten och VOC.

Winellska skolans C-byggnad tilläggsutredningar

På begäran av oroliga föräldrar angående C-byggnadens skick och lämplighet som undervisningsmiljö kommer det att utföras en inomhuslufts undersökning för att säkerställa att C-byggnadens gymnastiksal inte innehåller skadliga mikrober i luften. 


Undersökningen kommer att göras under vecka 34. Svaren på utredningen och slutrapporten kan ta upp till 3 veckor.

Under vintern 2016 utfördes en inomhusluftundersökning av gymnastiksalen, vars resultat var orsaken till den stora renoveringen. Rapporten.

Till renoveringen gjordes även en arbetsbeskrivning och detaljritningar. 


Utöver arbetsbeskrivningen har det även gjorts som tilläggsarbete i samband med renoveringen:

-    Nya gardiner
-    Målning av taket
-    Målning av väggar
-    Totalstädning
-    Förnyande av värmeledningar
-    Inkapsling av rör

Ystävällisin terveisin / Med Vänlig hälsning

Benny Vilander
Kirkkonummen kunta / Kyrkslätt kommun
Kiinteistöhuoltoinsinööri / Fastighetsserviceingenjör
benny.vilander@kirkkonummi.fi
puh. / tel. 0408425412

 

Sisäilmakysely Kirkkonummen kouluissa

Tästä keväästä alkaen olemme tehneet kahdessa eri kouluissa sisäilmakyselyn henkilökunnalta ja oppilailta saadakseen tietoa käyttäjien mahdollisesta sisäilmaoireista ja kiinteistöjen kunnosta.


Kysely perustuu käyttäjien senhetkisestä kokemuksesta ja tarkoitus on tehdä vastaavia kyselyitä useamman kerran vuodessa. Useimmalla kyselyllä vuodessa saadaan tilastot, millä voidaan seurata miten kiinteistöjen käyttäjät tuntevat olonsa ollessaan kiinteistössä. 


Tuloksella saadaan tietoa millä voimme kohdistaa tarvittavia korjauksia niihin tiloihin, missä käyttäjät oireilee. 


Ne koulut missä tehtiin kysely keväällä ovat Kartanonrannan koulu ja Gesterbyn koulu. Hyvien kokemuksien perusteella päätettiin laajentaa kyselyä myös muihin kouluihin. 


Kyselyn suorittaa Nindux Oy ja yhteyshenkilö on Simo Laasonen. Puh. 0505050910
Simo tulee olemaan teihin yhteydessä asiasta koskien. 

Tänä syksynä pidetään sisäilmaoirekyselyä viikkona 34-36 kyseisissä kouluissa:

Kartanonrannan koulu

 • Gesterbyn koulu

 • Winellska skolan

 • Nissnikun koulu

 • Kirkkoharjun koulu

Ystävällisin terveisin / Med Vänlig hälsning

Benny Vilander
Kirkkonummen kunta / Kyrkslätt kommun
Kiinteistöhuoltoinsinööri / Fastighetsserviceingenjör
benny.vilander@kirkkonummi.fi
puh. / tel. 0408425412
 

2017.08.04 INSPEKTIONSRAPPORT 


Esboregionens miljö- och hälsoskydd granskade 2.8.2017 de utrymmen i A- B och C-fastigheten som kommer att används i undervisningssyfte vid läsårets början.


Enligt rapporten kan de tillfälliga undervisningsutrymmena användas tills paviljongerna finns till skolans förfogande. Rapport av inspektionen finns här.

 

2017.08.01 Information till vårdnadshavarna om avvikande undervisningsarrangemang vid läsårsstarten hösten 2017:

Årskurserna 4 och 5 ska inleda läsåret i den delen av B-byggnaden som ligger närmast elevvården. Dessa sex klassrum rengörs grundligt som bäst och alla sex klassrum förses med flera luftrenare. Årskurs 6 ska inleda läsåret i de utrymmen i A-byggnaden som är lediga från ämnesundervisning. 

 • Årskurserna 4-6 flyttar till paviljongen genast då Paviljong 1 står klar, d.v.s. senast efter höstlovet. 

 • Årskurserna 1-3, 1-4L, 5-6L och spec.lärarna flyttar till paviljongen genast då Paviljong 2 står klar. 


Gymnastiksalarna, kabinettet vid matsalen, klass A208 och en del av biblioteket ska tas i klassundervisningsbruk för årskurserna 1-3 tills båda paviljongerna står klara. Speciallärarna i åk 1-6 jobbar i tillfälliga utrymmen,  i A- och B-huset och i klasserna.


Klasserna 1-5 är placerade i de tillfälliga utrymmena enligt följande:

 

C-byggnaden, Gy-salen:
1A Åsa Pernaa 
1B Patrik Lundell 
1C Corinna Wallin 
1D Kristina Semberg
Mornis & eftis

 

A-byggnaden, Lilla gy-salen:
2A  Margaretha Hildén
2B Tove Gillberg
2C  Sanya Schubak

 

A-bygganden, gymnasiets lounge (två tillfälliga nya klassrum) 
Lilla klassen 1-4L Catarina Malmsten/Caroline Johansson    
Lilla klassen 5-6L Marianne Böckelman

 

Biblioteket:
3B Minttu Myllynen

 

Kabinett/matsalen:
3A Jessica McQuade

 

A208: 
3C Therese Haglund-Hiltunen

 

B-byggnaden:
4A B150 (musikklass) 1-3 Victoria Lindroos
4B B106 Pia Haavisto
4C B107 Ulrica Karell
5A B113 Edward Kukko
5B B130 Sandra Jordas
5C B120 Emma Yli-Knuutila/Emilie Haag-Särs (1.1.2018-)


Skolan tackar för alla förslag om alternativa lösningar vi fått. Planeringen av ett läsår är en ytterst komplicerad palett där flera olika faktorer spelar in. Vi kan inte utlokalisera delar av verksamheten på olika ställen i kommunen, eftersom lärarna undervisar i olika klasser under dagens lopp och det är omöjligt att hinna pendla mellan olika verksamhetsställen under dagen. 


Situationen är utmanande för hela skolans personal och jag önskar tålamod och förståelse av alla berörda. Jag ansvarar för planeringen av skolans verksamhet i de utrymmen vi har till vårt förfogande. Utrymmesförvaltningen ansvarar för fastigheterna och Jarno Köykkä och/eller Kari Kyytsönen besvarar på eventuella frågor gällande dem. 


Jag vill även personligen tacka för alla meddelanden jag fått i denna utmanande situation.


Med vänliga hälsningar,
Kristiina Koli
rektor

2017.03.27 Info om inomhusluften i Winellska skolan

Ympäristöterveyden tiedonanto Winellskan koulun sisäilmaongelmista

Winellskan koulun oppilaiden vanhemmat ovat olleet yhteydessä Espoon seudun ympäristöterveyteen lasten oireilujen vuoksi. Oireiden epäillään liittyvän koulun sisäilman laatuun (A ja B rakennus).

Kouluun tehdyt selvitykset:

-Sisäilmainsinöörit Oy; sisäilmaselvitys, 30.4.2015

-WD Kuivaus Oy; kosteusmittausraportti, 18.5.2016

-Vahanen Oy; rakennus B, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelua varten, 28.11.2016

-Kirkkonummen tilahallinto; muistio B-rakennuksen sisäilmasta, 19.9.2016.

Espoon seudun ympäristöterveys on asiakirjoihin perehtymisen lisäksi tehnyt koululle useita tarkastuskäyntejä (muistiot 19.4.2016, 19.9.2016, 12.10.2016, 14.12.2016 ja 25.1.2017). Ympäristöterveys on myös osallistunut koulun sisäilmatyöryhmän kokouksiin.

Ympäristöterveyden saamien tietojen ja havaintojen perusteella mm. koulun ilmanvaihto on havaittu epätasapainossa ja tiloissa on todettu voimakasta alipaineisuutta. Lisäksi tiloissa on havaittu kosteusvauriojälkiä, ulkoseinän rakenteissa mikrobivaurioita, rakenteiden ilmavuotoja, kohonneita rakennekosteuksia lattiarakenteissa sekä mikrobiperäistä hajua.

Ympäristöterveys on todennut tarkastuskäyntien, asiakirjojen ja haastatteluiden perusteella olosuhteiden olevan koululla sellaiset, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa tiloissa oleskeleville. Ympäristöterveys on kehottanut kiinteistön omistajaa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden poistamiseksi (tarkastuskertomus 14.12.2016).

Kiinteistön omistaja on tehnyt korjaustoimenpiteitä (mm. ilmavuotokohtien tiivistäminen, ilmavaihdon säätö) ja toimenpiteet jatkuvat edelleen. Yhdyskuntatekniikka seuraa koulun sisäilman laatua jatkuvatoimisilla mittareilla. Hiilidioksidipitoisuudet nousevat mittaustulosten mukaan koululuokissa ajoittain korkeahkoksi, ja tämä voi aiheuttaa herkemmille mm. päänsärkyä. Tilat ovat ympäristöterveyden saamien tietojen mukaan tällä hetkellä ylipaineistettu, joten hallitsemattomia ilmavirtauksia rakenteista sisäilmaan ei pitäisi tapahtua. Kiinteistöön liittyvä oireilun syy oppilailla ja muilla käyttäjillä ei ole täysin selvinnyt erilaisista tehdyistä tutkimuksista ja korjaustoimenpiteistä huolimatta.

Sisäilmaoireet eivät ole varsinaisia sairauksia vaan enemmänkin henkilön kokemia haittoja ja tai yleisten oireiden (nuha, silmien ärsytys, päänsärky, väsymys) määrän lisääntymistä. Herkkyys sisäilman epäpuhtauksille on yksilöllistä. Terveyshaittojen syntyyn vaikuttavat altisteen laatu ja pitoisUUs sekä altistumisajan pituus.

Ympäristöterveys suosittelee että yhtäjaksoisia 90 minuutin oppitunteja ei pidettäisi, vaan oppilaat olisivat ulkona välitunnilla, jonka aikana luokkahuoneet tuuletettaisiin kunnolla.

Koulun käyttäjät voivat myös raportoida olosuhteissa tapahtuneista muutoksista tai oireilusta sähköisen palvelun välityksellä. Koulun oppilaille on tarjottu mahdollisuutta siirtyä väliaikaisesti muihin opiskelutiloihin. Osa oireilevista oppilaista on käyttänytkin tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Ympäristöterveyden saamien tietojen mukaan koululla mietitään mahdollisuutta järjestää opetusta kevään aikana abiturienteilta vapautuneissa tiloissa ja ehkä ulkona.

Oppilaiden jotka kokevat oireilun liittyvän koulun sisäilmaan, on syytä noudattaa Kirkkonummen kunnan antamaa ohjeistusta. Kirkkonummen kunnassa koulun väistötilasta tehdään päätöksiä viikolla 13. Koulun väistötilat olisivat oppilaiden käytössä syyslukukaudella 2017. Ympäristöterveys ei osallistu väistötilojen järjestelyihin.

Kaisa Hemminki

1 kaupungineläinlääkäri, valvontayksikön päällikkö

Espoon seudun ympäristöterveys

Puh 050 561 1781

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • wm.ESPOO.Fl

ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WVWV.ESBO.FI

2017.03.15 Mötesprotokoll

Protokollet

 

 

2017.02.08 Mötesprotokoll

Aktuellt om inomhusluften:

 • Ventilationen i B-huset är på 24 timmar i dygnet alla dagar.

 • Föräldrar till barn som lider av symptom kopplade till inomhusluften ska anmäla om detta via snabblänken: www.bit.ly/symptom2017

 

 • Företaget 20 Degrees Oy har installerat ett system för att övervaka inomhusluften i klasserna 1A, 2A, 2B, 3B, 4C, 5C och 6B. Sensorerna i klassrummen ger oss pro-aktivt information om de förändringar som sker med inneluften i utrymmet. Till systemet hör även ett verktyg för att samla in feedback. Via detta system samlas kontinuerligt in data av elever och lärare angående inomhusluften under hela vårterminen. På de gemensamma pekplattorna kan eleverna och läraren enkelt ge anonym feedback som sedan jämförs med data om inneluften som samlats in i utrymmet. Allt sparas i molntjänst och analyseras för att vidta ytterligare åtgärder i syfte att förbättra inomhusluftens kvalitet.  (se bilaga om 720 Degrees OY för mer information)

 

 • Hela städtjänsten i Winellska skolan har från och med vecka 6 övergått till att rengöra fastigheten enbart med så kallad aktivvatten. Inga kemikalier används  längre i rengöringen och syftet är att förbättra inomhusluftens kvalitet. (se bilaga för mer information)

 

2017.01.16 Mötesprotokoll

Protokoll från mötet den 16 januari samt bilagor (7st)

 1. Korjaustoimenpiteet 19.12.2016 - 8.1.2017

 2. Katselmusmuistio 1

 3. Huonekortit 1 kerr

 4. Huonekortit 2 kerr

 5. Merkkiainekoeraportti 29.12.2016

 6. IV-Puhdistuspöytakirja Gesterbyn koulu B-rakennus

 7. Pohjat korjaustyölle

2017.01.12 Protokoll från granskning utförd av Espoon seudun ympäristöterveys NY!

Protokoll från Palaveri ja katselmus 12 januari

2016.12.13  Infotillfälle om inomhusluften i B-huset

 

Den 13 december ordnades ett informationstillfälle för personal och vårdnadshavare om undersökningarna av inomhusluften i B-byggnaden. Här hittar ni undersökningsrapporten (kuntotutkimusraportti), presentationen från informationstillfället (Tiedotustilaisuus), en lista på åtgärder som ska genomföras under jullovet (Korjaustyöt) och hälsoinspektörens rapport (Winellska skolan tarkastuskertomus).

2016.09.30 Rapporter om inomhusluften i Winellska skolan

Nya rapporter om inomhusluften i Winellska skolan finns här; 15.9 och 30.9.

Under sommaren har B-byggnadens inomhusluftsproblem åtgärdats enligt meddelandet här. Rapportens B-del här.

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com