I anslutning till Winellska skolan fungerar Kyrkslätts svenska resurscentrum.

KSR-info 2019

Winellska skolan

Adress:

Gesterbybågen 3

02400 Kyrkslätt

Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan

© 2015 Winellska skolan

Gjort med hjälp av:

wix.com