top of page
KSR.png

KSR​ - Kyrkslätts Svenska Resurscentrum

KSR är ett specialpedagogiskt resurscentrum som finns till för främst barn, elever och studerande och personal inom Kyrkslätts svenska småbarnspedagogik och skolor.

 

Läs mera på KSR:s hemsidor: https://www.ksr.fi

bottom of page